การเก็บข้อมูลของบริษัทขนส่ง

หลายคนคงจำไม่ได้ว่าในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างมหาลัยกับแหล่งอุตสาหกรรมหรือแม้แต่จะเป็นบริษัทต่างๆมีความเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการอย่างมากในปัจจุบันมีความรถเร็วทางด้านความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องศึกษาว่าความต้องการเหล่านี้มีอะไรบ้าง

และใครที่ต้องการสิ่งไหนจึงมีเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมถึงมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ว่ามีทิศทางการบริโภคอุปโภคสิ่งใดบ้างสิ่งใดที่จำเป็นในชีวิตหรือไม่จัดเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการในการใช้ในแต่ละวันธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรือแม้แต่จะเป็นความปลอดภัยมนุษย์ต้องการ 2 อย่างนั้น

คือความปลอดภัยและความมั่นคงทั้งสองอย่างนี้หากธุรกิจมีการศึกษาว่าลูกค้าต้องการแบบใดหรือแม้แต่จะมีความอยากทำสิ่งใดจะทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าธุรกิจอื่นๆสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจตัวเองเพราะหากใครที่ครอบครองข้อมูลต่างๆของลูกค้าจะมีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสิ่งของหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการคิดนวัตกรรมการส่งของอย่างแก๊ปไบค์

หรือแม้แต่จะเป็นแพนด้าฟู้ดถือว่าเป็นสิ่งที่กระจายรายได้ให้กับคนทั่วๆไปคือบริการแพลตฟอร์มเพื่อให้คนเข้ามาใช้บริการเหล่านี้จ้างคนในการไปซื้อของต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นนำสิ่งของมาส่งตามเวลาที่กำหนดและคิดราคาตามสถานที่หรือระยะทางสิ่งเหล่านี้เองทำให้มีการจ้างงานในเมืองมากยิ่งขึ้น

เพราะในปัจจุบันมีความต้องการความสะดวกสบายของคนทำงานเป็นจำนวนมากจึงทำให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงร้านค้าที่อยู่ในสถานที่ไกลๆได้สำหรับคนที่ทำงานอยู่อีกสถานที่หนึ่งแต่ต้องการทานหรือแม้แต่ต้องการซื้อสิ่งของเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางในตอนเที่ยงที่มีอากาศที่ร้อนหรือรถติดจึงทำให้มีการใช้บริการเหล่านี้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ

สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เกิดการผลักดันการจ้างงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มก็มากยิ่งขึ้นข้อมูลเหล่านั้นเองบริษัทที่ได้ประโยชน์มีการศึกษาข้อมูลต่างๆว่ารูปแบบของการบริโภคของลูกค้าเหล่านั้นบริโภคในเวลาใดบ้างและสิ่งของที่เขารับประทานมีอะไรบ้างช่วงเวลาไหนหรือแม้แต่จะเป็นงบประมาณในการเข้าใช้แต่ละวันเขานำข้อมูลเหล่านั้น

มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองและต่อยอดข้อมูลเหล่านั้นไปยังธุรกิจต่างๆที่เขามีความรู้ความสามารถและการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดเรานี่เองคือการนำเที่ยวศึกษาร่วมกับหน่วยงานหรือมหาลัยต่างๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆและกระจายความรู้เหล่านั้นไปยังธุรกิจที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ 

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง

ธุรกิจสถาบันสอนพิเศษกำลังลำบาก

 

ธุรกิจสถาบันสอนพิเศษกำลังลำบากครูสอนพิเศษกำลังอดอยากเพราะโรคไวรัสโคโรน่า

       เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรต้ากำลังเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันจึงทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดต่างๆได้มีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกรุณาด้วยการขอความร่วมมือโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆทำการชั่วคราวด้วยการงดให้นักเรียนเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่สถาบันการศึกษาต่างๆหรือโรงเรียนต่างๆโดยให้ทางโรงเรียนได้พิจารณาหามาตรการในการที่จะให้นักเรียนได้สามารถเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการเข้าเรียนของนักเรียนถึงแม้จะไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนได้ก็ตาม

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเองก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งตรงนี้ก็สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมซึ่งตอนนี้กำลังปิดภาคเรียนอยู่กลับได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนในครั้งนี้เนื่องจากว่าสถาบันการเรียนสอนพิเศษได้ถูกสั่งห้ามเปิดการเรียนการสอนขึ้นดังนั้นนักเรียนจึงไม่สามารถไปเรียนพิเศษในช่วงของการปิดเทอมได้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายรับของธุรกิจโรงเรียนรับสอนพิเศษเป็นอย่างมาก

รวมถึงกระทบต่อรายได้ของครูที่ดำเนินสอนพิเศษให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอมสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนพิเศษนั้นไม่ว่าจะเป็นสอนด้านภาษา    การสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์    การสอนศิลปะวาดรูปการเต้นหรือแม้แต่การเรียนดนตรีอย่างเช่นการเรียนเปียโนก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเพราะสถาบันเหล่านี้ถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนแค่เพียง 14 วัน

แต่ในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona อย่างหนักผู้ปกครองก็ได้มีการหยุดส่งบุตรหลานของตนเองไปเรียนพิเศษจึงส่งผลให้ถึงแม้ว่าสถาบันสอนพิเศษต่างๆจะสามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนได้แต่ก็พบว่าจำนวนผู้มาเรียนนั้นน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยในบางสถาบันและนั่นเองซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของครูที่จะมาสอนพิเศษในช่วงปิดเทอมรวมถึงผลกระทบต่อรายได้ของสถาบันที่เปิดรับสอนพิเศษเพราะส่วนใหญ่แล้วหากมีการ เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ

ก็ต้องมีเงินค่าจ้างพนักงานที่จะคอยบริการนักเรียนและผู้ปกครองที่จะไปใช้บริการของโรงเรียนรวมถึงเงินที่จะต้องจ้างคุณครูมาสอนพิเศษและยังเป็นเงินค่าเช่าที่ในการเปิดสถานเรียนพิเศษอีกด้วยดังนั้นเมื่อมีการสั่งปิดไม่ให้สถาบันต่างๆเปิดให้บริการการสอนพิเศษธุรกิจนี้จึงถือได้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเป็นอย่างมาก

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

คนขับรถกระบะลากศพมาทิ้งปั้มเข้ามอบตัวแล้ว

         จากกรณีที่มีคลิปจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ว่ามีรถกระบะคันหนึ่ง ได้ลากศพชายคนหนึ่งเข้ามาทิ้งเอาไว้ที่ปั้มน้ำมันนั้นตอนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว ชื่อว่าคุณตาทอง สุขสวาส  อายุ 85 ปี โดยคนขับรถกระบะคันดังกล่าวเป็นสามีภรรยากัน ซึ่งรถกระบะได้ลากศพของ ตาทองมาไกลถึง 40ก่ว่า เมตรจากหนองบัวลำพูไปถึงอุดรธานี ได้พากันเดินทางมาพบตำรวจแล้ว

  โดยคุณตา คนดังกล่าวป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และกล้ามเนื้ออ่อนแรง และไม่มีใครในบ้านรู้ว่าคุณตาออกมานอกบ้านได้อย่างไร  ซึ่งตอนเช้าลูกชายได้พยายามเดินตามหา แต่ก็หาไม่เจอจนมารู้อีกทีว่าคุณตาทองถูกรถชนเป็นศพแล้ว แต่ไม่รู้ว่ารถคันไหนชน แต่ที่รู้รู้ก็คือ รถกระบะที่สองสามีภรรยาขับผ่านมาได้ลากเอาร่างคุณตาทองติดรถไปด้วย มีการลงมาดูด้วยและยังพบว่ามีการมาดึงศพออกจากรถอีกด้วย

     สองสามีภรรยา ที่ขับรถกระบะที่ลากร่างตาทองมานั้น ได้เข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะกับรถคันที่เกิดเหตุ โดยทั้งคู่มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งฝ่ายสามีที่เป็นคนขับรถ ในวันเกิดเหตุเขาขับรถแก้วมังกรมาเพื่อจะนำไปขายที่ตลาด และเมื่อขับรถผ่านมาแถวบ้านของตาทองก็มีความรู้สึกคล้ายกับรถเหยีบทับอะไรแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นสุนัขเลยไม่ไ้ด้ลงมาดูเพระาฝนตก 

และขับรถต่อมาเรื่อยเรื่อยจนมาถึงตลาดภรรยาได้ลงมาจากรถแล้วก็บอกกับสามีว่า ซากสนุัขติดใต้ท้องรถให้เอารถไปจอดที่อื่น หลังจากนั้นภรรยาก็เดินไปเข้าห้องน้ำ ส่วนตัวสามีก็ก้มลงไปในใต้ท้องรถ แล้วก็มองเห็นว่ามีมือกับเท้าโผล่ออก มาเขาก็ตกใจคิดว่าเห็นผี หลังจากนั้นเขาก็เดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งเพื่อให้ศพหลุด และเมื่อศพร่วงแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นศพ

แต่เขาและภรรยามีความจำเป็นต้องเอาผลไม้ไปขายก่อน  แต่ทางแม่ค้าบอกว่าเขาเห็นว่าคนขับรถเป็นฝ่ายที่ลงมาดึงเอาศพออก ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2018 แล้ว และมามีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นรถกระบะลากเอาศพมาทิ้งไว้ที่ปั้มน้ำมัน และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามหารถกระบะที่ลากศพมาและหารถเก่งคันแรกที่ชน ชายปริศนาเสียชีวิตก่อน เพื่อนำตัวทั้งสองฝ่ายมาสืบสวน

 

 

ขอขอบคุณ   สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

คลินิกแก้หนี้

จากที่สถาบันการเงินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การระบาดของไวรัสโควิด19 นั้นส่งผลกระทบต่อคนไทย ทั้งประชาชนคนทำงาน เจ้าของธุรกิจ และเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง ซึ่งการเปิดคลินิกแก้หนี้ ขึ้นมาเป็นโครงการแก้หนี้บัตร เพราะตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมานั้น เริ่มเห็นสัญญาณที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีการค้าชำระเงินค่างวดเพิ่มขึ้นและนานขึ้น รวมทั้งหากมองไปอนาคตข้างหน้าดูแล้วยังมีแนวโน้มที่แย่ลง

เนื่องด้วยผลกระทบของมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคม เพื่อลดการเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และรายได้ของครัวเรือนและรายได้ของธุรกิจชัดเจนมากขึ้น และเพื่อรองรับผลกระทบที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆ ทางโครงการจึงออกมาตรการออกมาสองส่วนที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน

โดยข้อแรกคือการผ่อนปรดให้สามารถเลื่อนชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ออกไปเป็นระยะเวลาสูงสุดหกเดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน กันยายน ส่วนข้อสองคือการปรับลดดอกเบี้ยของโครงการลงสองเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่ เมษายน ถึงเดือน กันยายน เช่นเดียวกัน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ยังต้องการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเราเชื่อว่ามาตรการ หรือ โครงการที่เราให้ในครั้งนี้จะมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสตัวนี้ได้ ดังนั้น ช่วงนี้ถ้าท่านใดมีปัญหาหรือรายได้หด รู้สึกว่าจ่ายค่างวดไม่ไหว ก็ของอย่าให้กังวล เราเข้าใจและผ่อนปรนเต็มที่ ซึ่งในช่วงนี้ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันลดความกังวลของประชนเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน

เพื่อที่ประชาชนจะได้ทุ่มเทกำลังเพื่อดูแลสุขภาพและหัวใจของตัวเองและครอบครัวให้แข็งแรง และมีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาวิกฤติไข้ไวรัสระบาดนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ เพราะด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปรกตินี้ การผ่อนปรนของทุกฝ่ายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สถานบันการเงินและลูกค้าทั้งหลายต้องช่วยกันร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

เพราะหากใช้วิธีการตามหนี้สินกับประชาชนทั่วไปนั้น ความเครียดย่อมเกิดและหลายสิ่งหลายอย่างที่แย่ๆ ก็จะตามกันมา ทั้งตัวของสถาบันการเงินเองที่อาจจะไม่ได้รับการชำระเงินที่ให้กู้ยืมไป ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือแม้แต่ดอกเบี้ย ส่วนประชาชนที่กู้ยืม ก็จะมีปัญหาทางด้านความเครียด พวกเค้าก็จะไม่มีกำลังใจที่จะทำงานหรือหาเงินมาใช้ให้กับสถาบันการเงินเหล่านี้

ซึ่งปัญหาพวกนี้จึงต้องหันหน้าคุยกันและประนีประนอมกันให้มากที่สุด หากสถาบันการเงินช่วยเหลือหรือยืดหยุ่นให้กับลูกหนี้ได้ ก็อยากให้ผ่อนปรนและยืดหยุ่น ดีกว่าที่จะไม่ได้รับอะไรเลย เพราะคนยิ่งเครียด เค้าก็ยิ่งไม่มีความคิดหรือกำลังใจที่จะหาเงินมาใช้หนี้ อยากให้เห็นใจเค้าใจเรา

 

 

สนับสนุนโดย   สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

พยาธิอยู่ในปอดคนจีนเป็นจำนวนมากเนื่องจากชอบกินของแปลก

           สำหรับเรื่องราวการกินของแปลกนั้นต้องยกยอดให้กับคนจีนเพราะเป็นสุดยอดของบุคคลที่ชอบกินอะไรแปลกๆซึ่งเราจะเห็นได้จากคลิปวีดีโอต่างๆที่นำมาเผยแพร่ลงใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นการกินแมวดำหรือการกินค้างคาวหรือยังมีของแปลกๆ อีกมากมายหลายอย่างที่คนจีนชอบนิยมนำมากินกันและเรามักจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์สงวนเนื่องจากสัตว์พวกนี้จะถูกส่งไปขายที่ประเทศจีน

เพราะชาวจีนชอบกินอาหารแปลกๆนั่นเองอย่างเช่นอุ้งตีนหมี และหนึ่งในความแปลกที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คือชายคนหนึ่งถูกตรวจพบว่าเขามีพยาธิอยู่ในปอดเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ท้องเขามีขนาดใหญ่และเขาต้องทรมานเพราะระบบการหายใจติดขัดอยู่หลายเดือนจนในที่สุดเมื่อเขาทนไม่ไหวจึงได้เดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลและก็พบว่าภายในของเขามีพยาธิอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งพยาธิเหล่านี้เมื่อตรวจสอบเข้าไปแล้วพบว่าเป็นพยาธิใบไม้โดยทางแพทย์คาดว่าใช้จริงคนดังกล่าวน่าจะนิยมกินของดิบดิบและอาจจะมีการกินของทะเลที่มีไข่พยาธิฝังอยู่เมื่อกินเข้าไปพญาจึงปลูกฟักตัวอยู่ภายในร่างกายและลุกลามไปยังปอดอย่างที่ทราบกันดีว่าอาหารทุกอย่างหากไม่มีการปรุงสุกก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะมีไข่พยาธิฝังตัวอยู่ตามอาหารเหล่านั้นได้อย่างเช่นอาหารทะเลหรือพวกเนื้อดิบต่างๆซึ่งจากการสอบถามของนายหวังชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพยาธิใบไม้ในปอดเขาให้ข้อมูลว่าเขาเป็นคนชอบกินอาหารดิบและเขาน่าจะกินดีงูๆเข้าไปจึงทำให้มีพยาธิเข้าไปสะสมอยู่ในปอดเป็นจำนวนมาก

ซึ่งอาการป่วยของเขานี้จะต้องรีบดำเนินการรักษานำพยาธิออกมาจากปอดให้เร็วที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากตอนนี้ตัวพยาธิมีมากจนเกินไปจนลุกลามไปยังที่อื่นนอกเหนือจากปอดแล้ว  ซึ่งข่าวนี้สามารถเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่ชอบกินอาหารดิบๆถูกๆได้

โดยเรามักจะการประชาสัมพันธ์กันบ่อยๆอยู่แล้วว่าการรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วเพราะกินอาหารดิบมักจะมีพยาธิและมันจะมีผลกระทบต่อระบบภายในร่างกายเมื่อพยาธิมีการพรชัยพระญาติไม่ได้อยู่แค่เพียงปอดหรือตับเท่านั้นมันสามารถไปที่ไหนก็ได้และถ้าเกิดพยาธิขึ้นไปถึงสมองก็จะทำให้คนคนนั้นเสียชีวิตได้ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ดีอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งเครฟิชหรือแม้แต่หอยขมหรือแม้แต่อาหารอื่นๆก็มักจะมีพยาธิสะสมอยู่ตามอาหารเหล่านั้นดังนั้นวิธีการกินอาหารเหล่านี้แล้วจะปลอดภัยจากพยาธิได้นั้นควรจะมีการปรุงให้สุกเสียก่อนด้วยความร้อนสูงซึ่งจะเป็นการฆ่าพยาธิที่มีการฝังตัวอยู่ในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   gclub

 

ปลอดภัย แต่ไม่ได้สบายใจ

ประเทศจีน ต้นกำเนิดของไข้ไวรัสโควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ หลังจากที่ตอนนี้ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองแรกที่มีเชื้อไข้ไวรัสนี้ระบาดขึ้นมา ได้มีการทำการเปิดเมืองหลังจากที่มีมาตรการปิดเมืองมายาวนานเกือบเก้าสิบวัน ซึ่งล่าสุดได้ทำการเปิดเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้ไวรัสนั้น ได้หยุดลง ซึ่งถึงว่าเป็นเรื่องดีมากๆ สำหรับประเทศจีนและคนทั่วโลก

แต่ในช่วงที่มีการกักตัวนั้น ก็มีหลายๆ อย่างที่ชี้ชัดและมีผลกระทบออกมาอย่างมากกับมาตรการครั้งนี้ของประเทศจีน เพราะในช่วงเวลาที่ครอบครัวได้อยู่รวมกันนั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดี และรู้สึกปลอดภัยที่สุดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงเองแล้วนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด

เพราะปัญหาสุขภาพจิตของคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยและทำงานไปด้วยในช่วงที่เมืองปิดนั้น อาจจะไม่สะดวกเหมือนกับครอบครัวที่มีคุณตาคุณยาย คอยช่วยเลี้ยง หรือมีสถานรับเลี้ยงเด็กเปิดบริการ มันจึงเป็นความท้าทายใหม่ของคุณพ่อคุณแม่ ที่จะต้องเลี้ยงลูกไปด้วยและทำงานไปด้วย หากเป็นเด็กโตหน่อยคงจะไม่วุ่นวายเท่าไหร่นัก แต่หากเป็นเด็กเล็กที่กำลังอยู่ในวัยซน

อาจจะทำให้คุณพ่อและคุณแม่เกิดความเครียดสะสม ซึ่งความเครียดสะสมนี้อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้ หรือ จะเป็นปัญหาการหย่าร้าง เพราะธรรมชาติของคนจีนที่คู่สามีภรรยา ได้มีการแต่งงานกันแล้วนั้น โดยปรกติคนจีนมักจะมีพื้นที่โลกส่วนตัวของแต่ละคนสูง เมื่อตอนแต่งงาน เช้าต่างคนต่างออกไปทำงาน จะเจอกันอีกทีคือหลังจากกลับบ้านและอยู่ด้วยกัน จนเช้าออกไปทำงานอีกครั้ง และเสาร์อาทิตย์ ถึงจะได้อยู่ร่วมกันจริงๆ และนี่คือชีวิตประจำวันของคู่สามีภรรยาชาวจีน แต่พอเกิดมาตรการปิดเมือง แล้วต้องมาอยู่ด้วยกันมากขึ้น

และใช้เวลาร่วมกันเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน ทำให้ต่างคนต่างเห็นพฤติกรรมของฝ่ายตนข้าม จนทำให้ในเวลานี้ ทางประเทศจีน มีปัญหาเรื่องการหย่าร้างกันมากขึ้นกว่าปรกติ ด้วยเหตุผลที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ ฟังดูอาจจะแปลก แต่มันคือเรื่องจริง หรือจะเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่ประเทศจีนนั้นส่วนใหญ่ ผู้ชายจะชอบทำร้ายผู้หญิง พออยู่ด้วยกันมากๆ เวลามีปัญหาไม่พอใจ

ก็จะมักจบลงด้วยการทำร้ายผู้หญิง ซึ่งพฤติกรรมนี้มีมาตั้งแต่อดีตแล้ว แต่ระยะหลังเริ่มเงียบลงไป เพราะแต่ละคนต้องทำมาหาเลี้ยงชีพจึงไม่ค่อยมีเวลามาสนใจกัน แต่พอมีมาตรการให้อยู่บ้านและอยู่ร่วมกัน ปัญหานี้จึงเริ่มเกิดขึ้นมาอีก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการมีมาตรการแบบนี้จะดีหรือไม่ดีกันแน่

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่า

เก็บเศษเงินหลังตู้เย็น ดีกว่าเก็บเงินกับธนาคาร

หลังจากที่มีออกข่าวครึกโครมกันมาเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินเยียวห้าพันบาทของรัฐบาล ที่เวลาเก็บภาษีเก็บไม่เลือกหน้า แต่เวลาจะจ่ายเงินคืนให้กับประชาชน กับเลือกอาชีพ แถมยังเลือกกันแบบงงๆ เพราะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ เกณฑ์ มาตรฐานในการคัดเลือกค่อนข้างแปลก จนกระทั่งมีสาวประเภทสองท่านหนึ่งได้รับเงินและได้โพสต์ วลีเด็ดออกมาว่าเศษเงินหลังตู้เย็นจึงทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนในโลกของโซเชียล ออนไลน์

ซึ่งแต่ละคนก็นานาจิตตังกันไป แต่เราคงไม่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดกัน แต่จะขอพูดเรื่องวิธีการเก็บเงินของแต่ละคน ที่มีความแตกต่างกันไป สำหรับบางคนนั้นมองว่าการเก็บเงินไว้ใกล้ตัว เป็นวิธีที่ดีที่สุด ดีกว่าการฝากธนาคารอีก โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลายๆคน กดเงินสดออกมาจำนวนมากในคราวเดียว

สำหรับการนำเงินมาซื้อของจำเป็นต่างๆในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้ไวรัสโควิด แต่ในความเป็นจริงนั้นประชาชนทั่วโลกบางกลุ่มก็มีการเก็บเงินไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะและไม่ได้เอาไปฝากไว้ที่ธนาคาร อาจจจะด้วยการมีเหตุผลที่ต่างกันไป อย่างคนอเมริกาก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบเก็บเงินไว้ที่ตัวเอง ซึ่งจากผลสำรวจที่ผ่านมานั้น พบว่าการเก็บเงินของคนอเมริกา

หรือเรียกกันง่ายๆว่า ก็การเอาเงินไปซ่อนไว้นั้น มีหลากหลายจุดมาก เช่น ช่องแช่แข็งในตู้เย็น ลิ้นชักถุงเท้า ใต้ที่นอน ในโถคุ๊กกี้ และที่อื่นๆตามในบ้าน ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำกันแบบนี้นั้น ได้รับคำตอบค่อนข้างจะเหมือนกันก็คือ เก็บซ่อนไว้ใช้ในตอนสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่ชาวยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา จะมีข่าวเรื่องการเจอเงินในสถานที่ไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ

ส่วนในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีที่ไหนทำผลสำรวจตรงนี้ออกมา แต่ก็มีหลายๆ เว็บไซด์ได้ทำการแนะนำสถานที่และไอเดียในการเก็บเงินและของมีค่าในบ้าน ไว้เหมือนกัน เช่นในขวดโหล ในกระถางต้นไม้ ในลิ้นชักสอดไส้ หลังกรอบรูป ในหนังสือ ในตู้ยา ในปลั๊กไฟ ในบ้านนก ในตู้เย็น ในตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่สุด

สำหรับการเก็บเงินแบบนี้ก็คือ หากเกิดอุบัติเหตุ น้ำท่วม ไฟไหม้ นั้นอาจจะไม่สามารถนำออกมาได้ และที่สำคัญบางคนก็เก็บจนลืมก็มีแล้วก็จำไม่ได้ว่าเก็บไว้ตรงไหน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร การมีเงินเก็บไว้ที่บ้านนั้น ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเก็บเลย

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  จีคลับ สล็อต มือถือ

ในวันที่ทุกคนว่างงาน

จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยเริ่มถดถอย ปัญหามลพิษค่าของฝุ่นเริ่มเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ปัญหาด้านสุขภาพโรคไข้ไวรัสโควิด19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทุกอย่างบนโลกมนุษย์ใบนี้ถูกหยุดชะงัก แต่ละประเทศเริ่มปิดกั้นตัวเอง  ไม่เว้นในแต่ละเมืองหรือจังหวัดก็เริ่มแบ่งเขตกันอย่างชัดเจน ห้างร้าน บริษัทฯ ต่างๆ ต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราว ทั้งๆที่บ้างร้าน บางห้าง หรือบางบริษัทฯ ก็ไม่ได้เต็มใจปิด

แต่ด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและต่อสังคม รวมไปถึงมาตรการรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกหน่วยงาน ทุกส่วน ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้ไวรัสโควิด19 นี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกันก่อน ดังนั้นทุกอย่างจำเป็นต้องหยุด และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้นมีผลกระทบตั้งแต่ เด็กเล็ก จนไปถึง ผู้เฒ่าสูงอายุ เนื่องด้วยเด็กๆทุกคน

ก็ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ ไม่สามารถไปทำกิจกรรมตามประสาที่เด็กควรจะทำ ส่วนตัวผู้ใหญ่เองนั้น ก็ต้องหยุดงาน ทั้งคนที่ขายของเปิดร้านของตัวเอง หรือคนที่ทำงานบริษัทฯ ก็ต้องหยุดงาน หรือดีหน่อยก็ยังมีงานให้กลับมาทำที่บ้าน ส่วนคนเฒ่าคนแก่ ก็ได้แต่นั่งเฝ้ารอความหวัง นั่งดูข่าว มองดูประเทศที่ตัวเองใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิด กำลังเดินไปสู่ยุคที่มันกำลังจะเปลี่ยนไป 

วันเวลาล่วงเลยมาเกือบสามเดือน ไม่จำเป็นต้องพูดถึงประเทศอื่นๆ บนโลกใบนี้ เพราะทุกประเทศมีผลกระทบหมด ตอนนี้ทุกประเทศต่างใช้ชีวิตกันว่า ชีวิตประเทศใครประเทศมัน ขอดูแลประเทศตัวเองก่อน ไม่ว่าจะเป็นพี่เบิ้ม อย่างประเทศอเมริกา ก็ยังโดยไข้ไวรัสนี้ เล่นงานไปด้วย ส่วนประเทศไทยของเรา ความสับสนวุ่นวายก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไม่มีความชัดเจน คำสั่งออกมาอย่างหนึ่ง

แต่คนในรัฐบาลเองอีกกลุ่มบอกว่าไม่ได้สั่งออกมา ประชาชนตาดำๆ ได้แต่งง และสับสนว่าจะเอายังไงกันแน่ วันหยุดสงกรานต์บอกไม่ให้หยุดให้เลื่อนไปก่อน เพราะกลัวคนกลับบ้านและภูมิลำเนา แต่กลับให้หยุดยาว 22 วันและมาเปิดทำงานอีกทีตอนช่วงเดิมของสงกรานต์ อืม ก็คิดกันได้เนอะ และหลังจากมีประกาศหยุด ยี่สิบสองวันนี้ ส่งผลต่อห้างร้านและบริษัทฯต่างๆ ที่ต้องปิดกิจการลงชั่วคราว ผลกระทบเกิดกับเจ้าของธุรกิจ แต่ทำยังไงได้หล่ะ ทุกอย่างต้องช่วยกัน ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละห้างร้าน หรือบริษัทฯ นั้น จะประคองหรือปรับลักษณะการทำงานของลูกจ้างให้พวกเค้าทำอย่างไร

เพราะเงินเดือนที่ต้องจ่ายลูกจ้างและพนักงานนั้น คุณก็ยังต้องจ่ายอยู่ แต่ประเด็นคือ พวกเค้าไม่มีงานที่จะทำให้คุณ ไม่ใช่เพราะพวกเค้าขี้เกียจ แต่เพราะตอนนี้ทุกอย่างเป็นวงกลม กระทบกันไปหมด งานไม่มีเข้าบริษัทฯ พนักงานจึงไม่มีงานทำ 

 

 

ขอขอบคุณ  Gclub Slot  ที่ให้การสนับสนุน

แผนลงทุนหลังเกษียณ

ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน ชีวิตของคนเรามีทั้งช่วงเวลาที่ดี และช่วงเวลาที่ไม่ดี ดังนั้นการที่เรารู้จักวางแผนเพื่ออนาคตข้างหน้าหลังจากเกษียณจากการทำงาน หรือหลังจากที่มีอายุเยอะแล้ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยลืมไม่สนใจ เพราะกลุ่มผู้สูงวัย มีจำนวนสูงขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ดังนันการใช้ชีวิตหลังเกษียณหากปราศจาการวางแผนที่ดีแล้ว

จะทำให้มันเป็นเรื่องยากที่จะมีชีวิตดีๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องมีหลักการในการบริหารจัดการการลงทุนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์คุ้มค่าที่สุดกับเงินก้อนสุดท้าย ซึ่งการวางแผนการเงินหลังเกษียณนั้น แตกต่างจากการวางแผนการลงทุนก่อนการเกษียณ ในแง่ของการสร้างรายได้ เพราะวัยเกษียณเป็นวัยที่หยุดทำงานแล้ว และไม่มีรายได้ประจำ และใช้ชีวิตด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้าย ในแง่ของการลงทุนบางท่านอาจคิดว่าควรจะต้องเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะกลัวว่าเงินจะสูญหายไป หากนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

แต่การทำเช่นนี้ในมุมกลับกัน อาจจะเป็นการลดศักยภาพในการลงทุนที่ดี เพราแนะการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนนั้นย่อมน้อยกว่าอยู่แล้ว และทำให้มีอำนาจในการซื้อลดลง ดังนั้นหากมีการวางแผนดีและมีความเหมาะสมก็จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้ โดยตัวเราเองนั้นควรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อให้เห็นภาพในการวางแผนมากขึ้น เช่นว่าต้องการใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่

แล้วคูณด้วยยี่สิบห้าปี (เกษียณตอนหกสิบปี) และเมื่อเราทราบเป้าหมายแล้วการวางแผนก็จะง่ายขึ้น ซึ่งการที่จะเก็บเงินเพื่อให้ได้เงินตามที่เราต้องการนั้น ควรจะมีตัวช่วย นั่นคือเครื่องมือการลงทุนหลังเกษียณ  ซึ่งการเลือกเครื่องมือลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมันจะทำให้เราเหนื่อยในการเก็บเงินน้อยลง และเราควรจะรู้จักสินทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อน

ซึ่งมันจะแบ่งได้เป็นสองประเภท โดยหลักๆ ก็คือ สินทรัพย์ที่จำต้องได้ เช่นที่ดิน คอนโดมิเนียม นาฬิกา และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แบ่งออกเป็นหลายระดับ เป็นว่าสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ และสิ่งสำคัญที่ควรจะมีที่สุดคือ เงินสำรองยามฉุกเฉิน โดยหลักการแล้วนั้นเงินสำรองยามฉุกเฉินที่ว่านี้สามารถใช้ได้ทุกรุ่นทุกวัย

และควรจะมีอย่างน้อยเก็บไว้สักหกเดือน หากเกิดเหตุการณ์อะไรที่มีผลต่อภาพรวมของประเทศและเป็นลูกโซ่ยาวมาถึงตัวบุคคลอย่างเราๆ นั่นจะช่วยทำให้เรามีเวลาคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากระทันหันจากหนักให้กลายเป็นเบาได้ในที่สุด ซึ่งทุกอย่างไม่ยาก หากมีการวางแผนที่ดี

 

สนับสนุนโดย   สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ สำหรับคนพลาดหวังจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน

          ช่วงนี้ทั้งทางด้านรัฐบาลและธนาคารต่างก็ออกมาประกาศโครงการช่วยเหลือประชาชนกันเป็นจำนวนมากโดยมีการมาทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกันและโครงการอื่นอื่นอีกมากมาย แต่ถึงแม้จะมีโครงการออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างมากมาย แต่ก็ยังมีปัญหาที่ประชาชนหลายคนยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการเราไม่ทิ้งกันก็มีกระแสดราม่ามากมาย ถึงขนาดที่ชาวบ้านฆ่าตัวตายกันเยอะ

เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ และต่อมาเมื่อมีกระแสคนหลุดจากการช่วยเหลือจากโครงการนี้เยอะก็มีธนาคารออมสินออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการออกมาบอกว่าจะมีการออกเงินกู้ฉุกเฉินให้กับคนที่เกิดปัญหาและคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ครั้งนี้ ด้วยการออกวงเงินกู้มาสองแบบ นั่นก็คือ สำหรับคนที่ไม่ได้มีอาชีพประจำ กลุ่มคนทำงานอิสระนั้นทางธนาคารจะมีการปล่อยให้กู้ได้ในวงเงินหนึ่งหมื่นบาท และมีการเก็บดอกเบี้ยเพียงแค่ 10 บาทเท่านั้น

ซึ่งผู้กู้สามารถผ่อนจ่ายได้นานถึงสองปี กับอีกโครงการที่ออกมาคือการปล่อยให้คนเข้ามากู้ด้วยวงเงิน ห้าหมื่นบาท โดยมีการคิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 175 บาทเท่านั้น สำหรับคนที่มีอาชีพแต่ว่าเงินไม่พอใจ ซึ่งอาจจะเป็นคนทำงานที่มีรายได้ลดลง โดยเมื่อมีคนเข้าไปทำการลงทะเบียนก็จะมีการส่งเรื่องพิจารณาใช้เวลาแค่เพียง 5 วันเท่านั้น

ก็จะมีการพิจารณาให้กับผู้กู้ ซึ่งเอาเข้าจริงจริงแล้วเมื่อหลายคนยื่นกู้เข้าไปกลับไม่ได้รับการติดต่อกลับเพราะระบบยืนยันการไม่ผ่านพิจารณาการปล่อยให้กู้ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหตุใด ถึงไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้เงินดังกล่าว หรือแท้ที่จริงแล้วการปล่อยเงินกู้ในครั้งนี้จะปล่อยเงินกู้เฉพาะลูกค้าของธนาคารออมสินเท่านั้น

ซึ่งทำให้หลายคนที่พยายามหาเงินมาช่วยเหลือตัวเองในช่วงนี้ต่างก็รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง เพราะมีการออกข่าวมาว่าจะมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหาที่มีผลมาจากโควิดมากมาย แต่เมื่อลองยืนเรื่องไปแล้วกลับได้รับการปฏิเสธตลาดแทบจะทุกโครงการ เลยทำให้หลายคนมองว่าโครงการเหล่านี้มีขึ้นมาลอยลอยเท่านั้น แต่เมื่อเวลาเข้าไปติดต่อจริงจริงกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือใดใดเลย 

         สำหรับโครงการปล่อยเงินกู้ของธนาคารออมสินนั้น เปิดให้ประชาชนเข้าไปลองยืนกู้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และยืนเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2563 แล้วและสามารถยื่นเรื่องได้จนถึงวันที่ 30  เดือนธันวาคมเลยทีเดียว  หากใครยังอยากลองลุ้นว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจริงหรือไม่ ก็ลองติดต่อกันดูนะคะ

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   พนันออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ100