ความจำเป็นในการใช้น้ำเพื่อดำเนินกิจการ

ทรัพยากรน้ำถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความต้องการอย่างมากในการเพาะปลูกของเกษตรกรเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต้นไม้ที่ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตหรือแม้จะเป็นการนำน้ำมาดำเนินกิจการต่างๆมีธุรกิจมากมายเกิดขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันที่ปัญหาภัยแล้งกำลังกระจายตัวอยู่ทางภาคอีสานเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆ

เพราะก่อนหน้านี้ประเทศของเราไม่เคยเผชิญความแห้งแล้งตั้งแต่ตอนต้นปีแต่ในปัจจุบันมีการกระจายตัวของพื้นดินที่มีความแรงมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเริ่มมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคใช้น้ำในการทำธุรกิจการเกษตรของตัวเองในพืชสวนไร่ต่างๆหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่ต้องการน้ำดื่มสะอาดในการบริโภคเพื่อเจริญเติบโตทางนี้มันคือปัญหาที่กำลังประสบอยู่

ในขณะนี้และรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้การขยายตัวของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อวัดในประเทศไทยหรือต่างประเทศเองประเทศจีนคือหนึ่งในล้านที่มีการทำอุตสาหกรรมการผลิตเป็นจำนวนมากเป็นต้นทางแห่งอุตสาหกรรมหลายชิ้นที่ณปัจจุบันก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเองก็คือหนึ่งในนั้นที่ต้องพึ่งพา

หรือแม้แต่กำลังจะเติบโตในอุตสาหกรรมตลาดการแข่งขันมีความเข้มข้นและจริงจังอย่างมากขนาดนี้บวกกับเราเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการแข่งขันการผลิตหรือแม้แต่จะเป็นการส่งออกของต่างๆการส่งออกก็เป็นรายได้หลักของประเทศที่นำมาพัฒนาสิ่งต่างๆในประเทศณขณะนี้ สายการผลิตสายการผลิตที่ต้องพาตัวเองเข้าไปแข่งขันต้องการทรัพยากรอย่างมากในการใช้ในการผลิตบางบริษัทมีความต้องการน้ำด้วยเข้ามากระบวนการผลิตต่างๆจำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งและยิ่งภาคการเกษตรที่ประเทศไทย

มีความเชี่ยวชาญหรือแม้แต่จะเป็นสิ่งที่ทำมานานนับปัจจุบันก็ยังมีปัญหาให้ได้เห็นกันอยู่ ชาวบ้านณขณะนี้ที่ทำการเพาะปลูกเริ่มมีปัญหากันแล้วไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคเพราะน้ำดื่มมีคุณภาพค่อนข้างต่ำหรือว่ามีความปล่อยโซเดียมในน้ำมีอัตราที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นหากนำน้ำเหล่านั้นไปรับประทานก็อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อไปยิ่งคนที่มีปัญหาไตอยู่แล้ว

อาจจะทำให้ปัญหาเหล่านั้นหนักขึ้นก็ได้รวมไปถึงความแห้งแล้งที่มีลักษณะนี้การขุดบ่อบาดาลก็เริ่มไม่พอในการนำน้ำเหล่านั้นมาเพาะปลูกอาชีพเกษตรกรของประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากและความต้องการน้ำก็ยิ่งเยอะการจัดสรรน้ำถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะหากขาดนี้ไปจะทำให้ไม่สามารถเดินสายการผลิตได้

และก็ลดอัตราการได้ผลผลิตจากการเพาะปลูกอีกด้วยทั้งนี้เองรัฐบาลจึงต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือการจัดสรรน้ำในทุกที่เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นณขณะนี้และให้ความเข้าใจกับชาวบ้านว่าน้ำที่มีคุณภาพที่ต่ำไม่สามารถนำมาดื่มได้ ปัญหาของประเทศไทยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ณขณะนี้

การอยู่รอดโดยปรับตัวของการเกษตร

อย่างที่รู้กันว่าในตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบณ์กับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนที่ทำธุรกิจในประเทศต้องทำธุรกิจอย่างระมัดระวังรวมถึงนักลงทุนหลายรายที่ในตอนนี้ไม่มีความเชื่อมั่นในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองหรือว่าจะเป็นการถดถอยของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนเม็ดเงินในประเทศของเราเป็นจำนวนมาก

เพราะว่าประเทศไทยเป็นเเหล่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากเข้ามาเยี่ยมชมบ้านเมืองเละวัฒนธรรมของเรา เนื่องจากอย่างที่รู้กัรว่าปรเทศของเรามีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็มีมากมาย บรรยากาศเหมาะสมกับการมาเที่ยวกัน บางครั้งมีการจัดทัวต่างๆเพื่อมาเที่ยว

กลุ่มลูกค้าของประเทศของเราส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ห้าสิบ เปอร์เซ็นนั้นก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีความสนใจอย่างมากในบ้านเมืองของเรา ประเทศของเรากับประเทศของจีนมีความเกี่ยวเนื่องกัน หลายคนให้คำนิยามว่าเมืองพี่เมืองน้อง นั้นเเปลว่าทั้งสองประเทศมีความเกี่ยวเนื่องกันเเละพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน หลายอย่าง ความสัมพันธ์ของสองชาตินนี้ทำให้ประเทศไทย

ได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมาก ประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่มีเกษตรกรเป็นจำนวนมากพื้นที่ส่วนมากในชาติของเรานี้มีการทำการเกษตรอยู่ในเกือบทุกจังหวัดส่วนใหญ่ก็มีการส่งพื้นผลทางการเกษตรอออกไปต่างประเทศหรือเเม้เเต่มีการทำส่งในบริษัทที่นำสินค้าเหล่านั้นไปเเปลรูปเพื่อเพื่มมูลค่าของสิ่งต่างๆ

ความพยายามของชาติเรามีหลายอย่างเพื่อ พัฒนาอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รวดเเละสร้างรายได้ให้มากกว่าค่าใช้จ่ายของคำในประเทศ เเต่ในตอนนี้ชาวบ้านหรือคนที่ทำเกษตรเองก็เริ่มมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะของตัวเองมากยิ่งขึ้น มีการสร้างเเหล่งท่องเที่ยวจากการเพราะปลูกสิ่งนี้เองที่เรียกว่าการปรับตัวเพื่อรับต่อเวลามีเปลี่ยนไป

การนำอาชีพของตัวเองนี้มาสร้างเเหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูลูกค้าเเละเม็กเงินต่างๆเข้ามาในประเทศของเรา คนทำสวนผลไม้ได้มีการเปิดส่วนของตัวเองให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูเเละเยี่ยมชมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองเกิดการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น เเบบนี้เองทำให้หลายๆธุรกิจที่กำลังประสบกับปัญหาต่างๆ

เริ่มมีทางออกมากมาย สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเเหละทำให้มีการจ้างงานของชุมชน พัฒนาอาชีพต่างๆให้มากยิ่งขึ้น เเละเมื่อมีการการะจายความรู้ต่างๆออกไปก็เกิดการพัฒนาในสถานที่ต่างๆ ในอนาคตประเทศไทยอาจจะเนเเหล่งท่องเที่ยวหลากกลายรูปแบบเลยก็ว่าได้ เเละเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการเเบ่งปันความรู้ต่างๆเพราะทุกวันนี้ เราสามารถเข้าถึงเเหล่งความรู้ได้จากทุกที่เเล้ว 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   วิธีเล่นบาคาร่า ufabet

ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทย

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีบริษัทอุตสาหกรรมเยอะเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะมีการลงทุนจากนักลงทุนมากมายในอดีตที่ไม่มีการลงทุนเกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆแต่สิ่งที่มีเยอะจะลดมากนะก็คืออะไรรถยนต์ที่มีการผลิตรวมถึงการประกอบในประเทศไทยและในขณะนั้นสมัยก่อนมีต้นทุนที่ค่อนข้างถูกจึงทำให้มีนักลงทุนจำนวนมากเข้ามาลงทุนสร้างบริษัทในประเทศไทย

และบริษัทแต่เวลาผ่านมามีการปรับตัวของค่าแรงขึ้นจนมากและค่าอุปโภคบริโภคก็เยอะขึ้นรวมถึงค่าครองชีพเองจึงทำให้นักลงทุนมากมายมีความลังเลอย่างมากในการลงทุนเพิ่มในประเทศไทยณขณะนี้และยิ่งปัญหาที่ผ่านมาถึง 6 เดือนอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายในประเทศไทยตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบริษัท Chevrolet ต้องยอมถอนทัพออกไปจากประเทศของเราและย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นมีคนตกงานเราๆ 500-1000 คนที่จะเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆบริษัท GM ยักษ์ใหญ่

เป็นบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ขาดทุนจึงต้องย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นๆเพื่อลดต้นทุนลงจากการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทำให้รู้ว่าบริษัทในประเทศไทยที่มีการผลิตอะไหล่รถยนต์ส่งออกนอกประเทศมีอัตราการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมประเทศไทยณขณะนี้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจึงผลกระทบไปถึงบริษัทที่ผลิตรถยนต์หลายบริษัทที่มียอดขายการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นไปได้ที่นักลงทุนจะลงทุนเพิ่มในประเทศของเราถือว่าเป็นเรื่องที่น้อยเพราะในปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปของเป็นการลงทุนหรือแม้แต่การทำบริษัทเอง รวมถึงการใช้ชีวิตของคนประเทศเองก็มีการเปลี่ยนไปความต้องการของคนเปลี่ยนไปจึงทำให้รูปแบบการทำธุรกิจหรืองานที่เคยทำในอดีตไม่สามารถทำต่อไปได้

ในอนาคตจะเน้นการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมในการทำธุรกิจการลงทุนในการทำอะไหล่รถยนต์ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเปลี่ยนเป็นการใช้  Robot มีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาควบคุมสายการผลิต เพื่อลดต้นทุนในระยะยาวอาจจะมีการลงทุนที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงในปัจจุบันแต่ว่าในระยะยาวสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานานเพียงแค่ต้องมีการซ่อมแซมอยู่เสมอ

และการดูแลในส่วนนี้เองคุ้มค่ากับการลงทุนกับค่าใช้จ่ายของแรงงานมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามงานที่หายไปก็จะมีงานใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนที่อยู่ในประเทศ แนะนำคนหล่อจะเห็นรูปแบบการทำงานของบริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์เปลี่ยนไปก็ได้เพราะในปัจจุบันก็มีการเริ่มนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกณปัจจุบัน

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   จีคลับ ผ่านมือถือ

การเก็บข้อมูลของบริษัทขนส่ง

หลายคนคงจำไม่ได้ว่าในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างมหาลัยกับแหล่งอุตสาหกรรมหรือแม้แต่จะเป็นบริษัทต่างๆมีความเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการอย่างมากในปัจจุบันมีความรถเร็วทางด้านความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องศึกษาว่าความต้องการเหล่านี้มีอะไรบ้าง

และใครที่ต้องการสิ่งไหนจึงมีเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมถึงมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ว่ามีทิศทางการบริโภคอุปโภคสิ่งใดบ้างสิ่งใดที่จำเป็นในชีวิตหรือไม่จัดเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการในการใช้ในแต่ละวันธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรือแม้แต่จะเป็นความปลอดภัยมนุษย์ต้องการ 2 อย่างนั้น

คือความปลอดภัยและความมั่นคงทั้งสองอย่างนี้หากธุรกิจมีการศึกษาว่าลูกค้าต้องการแบบใดหรือแม้แต่จะมีความอยากทำสิ่งใดจะทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าธุรกิจอื่นๆสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจตัวเองเพราะหากใครที่ครอบครองข้อมูลต่างๆของลูกค้าจะมีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสิ่งของหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการคิดนวัตกรรมการส่งของอย่างแก๊ปไบค์

หรือแม้แต่จะเป็นแพนด้าฟู้ดถือว่าเป็นสิ่งที่กระจายรายได้ให้กับคนทั่วๆไปคือบริการแพลตฟอร์มเพื่อให้คนเข้ามาใช้บริการเหล่านี้จ้างคนในการไปซื้อของต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นนำสิ่งของมาส่งตามเวลาที่กำหนดและคิดราคาตามสถานที่หรือระยะทางสิ่งเหล่านี้เองทำให้มีการจ้างงานในเมืองมากยิ่งขึ้น

เพราะในปัจจุบันมีความต้องการความสะดวกสบายของคนทำงานเป็นจำนวนมากจึงทำให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงร้านค้าที่อยู่ในสถานที่ไกลๆได้สำหรับคนที่ทำงานอยู่อีกสถานที่หนึ่งแต่ต้องการทานหรือแม้แต่ต้องการซื้อสิ่งของเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางในตอนเที่ยงที่มีอากาศที่ร้อนหรือรถติดจึงทำให้มีการใช้บริการเหล่านี้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ

สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เกิดการผลักดันการจ้างงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มก็มากยิ่งขึ้นข้อมูลเหล่านั้นเองบริษัทที่ได้ประโยชน์มีการศึกษาข้อมูลต่างๆว่ารูปแบบของการบริโภคของลูกค้าเหล่านั้นบริโภคในเวลาใดบ้างและสิ่งของที่เขารับประทานมีอะไรบ้างช่วงเวลาไหนหรือแม้แต่จะเป็นงบประมาณในการเข้าใช้แต่ละวันเขานำข้อมูลเหล่านั้น

มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองและต่อยอดข้อมูลเหล่านั้นไปยังธุรกิจต่างๆที่เขามีความรู้ความสามารถและการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดเรานี่เองคือการนำเที่ยวศึกษาร่วมกับหน่วยงานหรือมหาลัยต่างๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆและกระจายความรู้เหล่านั้นไปยังธุรกิจที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ 

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง

ธุรกิจสถาบันสอนพิเศษกำลังลำบาก

 

ธุรกิจสถาบันสอนพิเศษกำลังลำบากครูสอนพิเศษกำลังอดอยากเพราะโรคไวรัสโคโรน่า

       เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรต้ากำลังเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันจึงทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดต่างๆได้มีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกรุณาด้วยการขอความร่วมมือโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆทำการชั่วคราวด้วยการงดให้นักเรียนเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่สถาบันการศึกษาต่างๆหรือโรงเรียนต่างๆโดยให้ทางโรงเรียนได้พิจารณาหามาตรการในการที่จะให้นักเรียนได้สามารถเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการเข้าเรียนของนักเรียนถึงแม้จะไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนได้ก็ตาม

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเองก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งตรงนี้ก็สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมซึ่งตอนนี้กำลังปิดภาคเรียนอยู่กลับได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนในครั้งนี้เนื่องจากว่าสถาบันการเรียนสอนพิเศษได้ถูกสั่งห้ามเปิดการเรียนการสอนขึ้นดังนั้นนักเรียนจึงไม่สามารถไปเรียนพิเศษในช่วงของการปิดเทอมได้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายรับของธุรกิจโรงเรียนรับสอนพิเศษเป็นอย่างมาก

รวมถึงกระทบต่อรายได้ของครูที่ดำเนินสอนพิเศษให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอมสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนพิเศษนั้นไม่ว่าจะเป็นสอนด้านภาษา    การสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์    การสอนศิลปะวาดรูปการเต้นหรือแม้แต่การเรียนดนตรีอย่างเช่นการเรียนเปียโนก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเพราะสถาบันเหล่านี้ถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนแค่เพียง 14 วัน

แต่ในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona อย่างหนักผู้ปกครองก็ได้มีการหยุดส่งบุตรหลานของตนเองไปเรียนพิเศษจึงส่งผลให้ถึงแม้ว่าสถาบันสอนพิเศษต่างๆจะสามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนได้แต่ก็พบว่าจำนวนผู้มาเรียนนั้นน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยในบางสถาบันและนั่นเองซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของครูที่จะมาสอนพิเศษในช่วงปิดเทอมรวมถึงผลกระทบต่อรายได้ของสถาบันที่เปิดรับสอนพิเศษเพราะส่วนใหญ่แล้วหากมีการ เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ

ก็ต้องมีเงินค่าจ้างพนักงานที่จะคอยบริการนักเรียนและผู้ปกครองที่จะไปใช้บริการของโรงเรียนรวมถึงเงินที่จะต้องจ้างคุณครูมาสอนพิเศษและยังเป็นเงินค่าเช่าที่ในการเปิดสถานเรียนพิเศษอีกด้วยดังนั้นเมื่อมีการสั่งปิดไม่ให้สถาบันต่างๆเปิดให้บริการการสอนพิเศษธุรกิจนี้จึงถือได้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเป็นอย่างมาก

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

เก็บเศษเงินหลังตู้เย็น ดีกว่าเก็บเงินกับธนาคาร

หลังจากที่มีออกข่าวครึกโครมกันมาเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินเยียวห้าพันบาทของรัฐบาล ที่เวลาเก็บภาษีเก็บไม่เลือกหน้า แต่เวลาจะจ่ายเงินคืนให้กับประชาชน กับเลือกอาชีพ แถมยังเลือกกันแบบงงๆ เพราะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ เกณฑ์ มาตรฐานในการคัดเลือกค่อนข้างแปลก จนกระทั่งมีสาวประเภทสองท่านหนึ่งได้รับเงินและได้โพสต์ วลีเด็ดออกมาว่าเศษเงินหลังตู้เย็นจึงทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนในโลกของโซเชียล ออนไลน์

ซึ่งแต่ละคนก็นานาจิตตังกันไป แต่เราคงไม่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดกัน แต่จะขอพูดเรื่องวิธีการเก็บเงินของแต่ละคน ที่มีความแตกต่างกันไป สำหรับบางคนนั้นมองว่าการเก็บเงินไว้ใกล้ตัว เป็นวิธีที่ดีที่สุด ดีกว่าการฝากธนาคารอีก โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลายๆคน กดเงินสดออกมาจำนวนมากในคราวเดียว

สำหรับการนำเงินมาซื้อของจำเป็นต่างๆในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้ไวรัสโควิด แต่ในความเป็นจริงนั้นประชาชนทั่วโลกบางกลุ่มก็มีการเก็บเงินไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะและไม่ได้เอาไปฝากไว้ที่ธนาคาร อาจจจะด้วยการมีเหตุผลที่ต่างกันไป อย่างคนอเมริกาก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบเก็บเงินไว้ที่ตัวเอง ซึ่งจากผลสำรวจที่ผ่านมานั้น พบว่าการเก็บเงินของคนอเมริกา

หรือเรียกกันง่ายๆว่า ก็การเอาเงินไปซ่อนไว้นั้น มีหลากหลายจุดมาก เช่น ช่องแช่แข็งในตู้เย็น ลิ้นชักถุงเท้า ใต้ที่นอน ในโถคุ๊กกี้ และที่อื่นๆตามในบ้าน ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำกันแบบนี้นั้น ได้รับคำตอบค่อนข้างจะเหมือนกันก็คือ เก็บซ่อนไว้ใช้ในตอนสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่ชาวยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา จะมีข่าวเรื่องการเจอเงินในสถานที่ไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ

ส่วนในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีที่ไหนทำผลสำรวจตรงนี้ออกมา แต่ก็มีหลายๆ เว็บไซด์ได้ทำการแนะนำสถานที่และไอเดียในการเก็บเงินและของมีค่าในบ้าน ไว้เหมือนกัน เช่นในขวดโหล ในกระถางต้นไม้ ในลิ้นชักสอดไส้ หลังกรอบรูป ในหนังสือ ในตู้ยา ในปลั๊กไฟ ในบ้านนก ในตู้เย็น ในตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่สุด

สำหรับการเก็บเงินแบบนี้ก็คือ หากเกิดอุบัติเหตุ น้ำท่วม ไฟไหม้ นั้นอาจจะไม่สามารถนำออกมาได้ และที่สำคัญบางคนก็เก็บจนลืมก็มีแล้วก็จำไม่ได้ว่าเก็บไว้ตรงไหน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร การมีเงินเก็บไว้ที่บ้านนั้น ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเก็บเลย

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  จีคลับ สล็อต มือถือ