ธุรกิจสถาบันสอนพิเศษกำลังลำบาก

ธุรกิจสถาบันสอนพิเศษ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

ธุรกิจสถาบันสอนพิเศษ ธุรกิจสถาบันสอนพิเศษกำลังลำบากครูสอนพิเศษกำลังอดอยากเพราะโรคไวรัสโคโรน่า

       เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรต้ากำลังเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันจึงทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดต่างๆได้มีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกรุณาด้วยการขอความร่วมมือโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆทำการชั่วคราวด้วยการงดให้นักเรียนเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่สถาบันการศึกษาต่างๆหรือโรงเรียนต่างๆโดยให้ทางโรงเรียนได้พิจารณาหามาตรการในการที่จะให้นักเรียนได้สามารถเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการเข้าเรียนของนักเรียนถึงแม้จะไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนได้ก็ตาม

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเองก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งตรงนี้ก็สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมซึ่งตอนนี้กำลังปิดภาคเรียนอยู่กลับได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนในครั้งนี้เนื่องจากว่าสถาบันการเรียนสอนพิเศษได้ถูกสั่งห้ามเปิดการเรียนการสอนขึ้นดังนั้นนักเรียนจึงไม่สามารถไปเรียนพิเศษในช่วงของการปิดเทอมได้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายรับของธุรกิจโรงเรียนรับสอนพิเศษเป็นอย่างมาก

รวมถึงกระทบต่อรายได้ของครูที่ดำเนินสอนพิเศษให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอมสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนพิเศษนั้นไม่ว่าจะเป็นสอนด้านภาษา    การสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์    การสอนศิลปะวาดรูปการเต้นหรือแม้แต่การเรียนดนตรีอย่างเช่นการเรียนเปียโนก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเพราะสถาบันเหล่านี้ถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนแค่เพียง 14 วัน

แต่ในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona อย่างหนักผู้ปกครองก็ได้มีการหยุดส่งบุตรหลานของตนเองไปเรียนพิเศษจึงส่งผลให้ถึงแม้ว่าสถาบันสอนพิเศษต่างๆจะสามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนได้แต่ก็พบว่าจำนวนผู้มาเรียนนั้นน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยในบางสถาบันและนั่นเองซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของครูที่จะมาสอนพิเศษในช่วงปิดเทอมรวมถึงผลกระทบต่อรายได้ของสถาบันที่เปิดรับสอนพิเศษเพราะส่วนใหญ่แล้วหากมีการ เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ

ก็ต้องมีเงินค่าจ้างพนักงานที่จะคอยบริการนักเรียนและผู้ปกครองที่จะไปใช้บริการของโรงเรียนรวมถึงเงินที่จะต้องจ้างคุณครูมาสอนพิเศษและยังเป็นเงินค่าเช่าที่ในการเปิดสถานเรียนพิเศษอีกด้วยดังนั้นเมื่อมีการสั่งปิดไม่ให้สถาบันต่างๆเปิดให้บริการการสอนพิเศษธุรกิจนี้จึงถือได้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเป็นอย่างมาก

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch