การอยู่รอดโดยปรับตัวของการเกษตร

ปรับตัวของการเกษตร

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ปรับตัวของการเกษตร อย่างที่รู้กันว่าในตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบณ์กับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนที่ทำธุรกิจในประเทศต้องทำธุรกิจอย่างระมัดระวังรวมถึงนักลงทุนหลายรายที่ในตอนนี้ไม่มีความเชื่อมั่นในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองหรือว่าจะเป็นการถดถอยของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนเม็ดเงินในประเทศของเราเป็นจำนวนมาก

เพราะว่าประเทศไทยเป็นเเหล่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากเข้ามาเยี่ยมชมบ้านเมืองเละวัฒนธรรมของเรา เนื่องจากอย่างที่รู้กัรว่าปรเทศของเรามีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็มีมากมาย บรรยากาศเหมาะสมกับการมาเที่ยวกัน บางครั้งมีการจัดทัวต่างๆเพื่อมาเที่ยว

กลุ่มลูกค้าของประเทศของเราส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ห้าสิบ เปอร์เซ็นนั้นก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีความสนใจอย่างมากในบ้านเมืองของเรา ประเทศของเรากับประเทศของจีนมีความเกี่ยวเนื่องกัน หลายคนให้คำนิยามว่าเมืองพี่เมืองน้อง นั้นเเปลว่าทั้งสองประเทศมีความเกี่ยวเนื่องกันเเละพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน หลายอย่าง ความสัมพันธ์ของสองชาตินนี้ทำให้ประเทศไทย

ได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมาก ประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่มีเกษตรกรเป็นจำนวนมากพื้นที่ส่วนมากในชาติของเรานี้มีการทำการเกษตรอยู่ในเกือบทุกจังหวัดส่วนใหญ่ก็มีการส่งพื้นผลทางการเกษตรอออกไปต่างประเทศหรือเเม้เเต่มีการทำส่งในบริษัทที่นำสินค้าเหล่านั้นไปเเปลรูปเพื่อเพื่มมูลค่าของสิ่งต่างๆ

ความพยายามของชาติเรามีหลายอย่างเพื่อ พัฒนาอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รวดเเละสร้างรายได้ให้มากกว่าค่าใช้จ่ายของคำในประเทศ เเต่ในตอนนี้ชาวบ้านหรือคนที่ทำเกษตรเองก็เริ่มมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะของตัวเองมากยิ่งขึ้น มีการสร้างเเหล่งท่องเที่ยวจากการเพราะปลูกสิ่งนี้เองที่เรียกว่าการปรับตัวเพื่อรับต่อเวลามีเปลี่ยนไป

การนำอาชีพของตัวเองนี้มาสร้างเเหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูลูกค้าเเละเม็กเงินต่างๆเข้ามาในประเทศของเรา คนทำสวนผลไม้ได้มีการเปิดส่วนของตัวเองให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูเเละเยี่ยมชมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองเกิดการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น เเบบนี้เองทำให้หลายๆธุรกิจที่กำลังประสบกับปัญหาต่างๆ

เริ่มมีทางออกมากมาย สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเเหละทำให้มีการจ้างงานของชุมชน พัฒนาอาชีพต่างๆให้มากยิ่งขึ้น เเละเมื่อมีการการะจายความรู้ต่างๆออกไปก็เกิดการพัฒนาในสถานที่ต่างๆ ในอนาคตประเทศไทยอาจจะเนเเหล่งท่องเที่ยวหลากกลายรูปแบบเลยก็ว่าได้ เเละเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการเเบ่งปันความรู้ต่างๆเพราะทุกวันนี้ เราสามารถเข้าถึงเเหล่งความรู้ได้จากทุกที่เเล้ว 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   วิธีเล่นบาคาร่า ufabet

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch