เทศกาลตรุษจีนส่งผลกระทบอย่างไรในระยะยาว

เทศกาลตรุษจีน

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

เทศกาลตรุษจีน ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีข่าวออกมามากมายเรื่องไวรัสโคโรน่าหรือการแพร่ระบาดในประเทศจีนแต่ในประเทศไทยยังมีการเปิดกว้างสำหรับเทศกาลที่ผ่านมาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมเมืองหรือแม้แต่มาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีการให้ความรู้กับประชาชนที่มากพอหรือว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมากพอส่งผลยังไงต่อประเทศไทยเป็นผลดีหรือผลลบด้านเศรษฐกิจต่างๆ

ก่อนอื่นเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพารายได้มาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่างๆสายการบินโรงแรมที่พักการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั่นหมายถึงว่ามีการใช้เงินของประเทศอื่นเพื่อเข้ามาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศไทยในแต่ละปีประเทศไทยได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 1.4 ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆของประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการส่งออกเครื่องใช้ต่างๆหรือเป็นส่วนประกอบต่างๆที่ต่างประเทศมีการว่าจ้างให้เราเป็นคนทำและจังหวัดที่ได้รับรายได้สูงที่สุดจากการท่องเที่ยวนั่นก็คือ กรุงเทพฯทำไรได้ไปมากกว่า 5 แสนล้านบาทในปี 62  จึงทำให้เห็นได้ชัดว่านี่เป็นรายได้หลักของเรารัฐบาลอาจมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญหากมีการปิดกั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนอาจส่งผลระยะยาวกับการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของรายได้จึงปล่อยให้มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีการควบคุมโรค

แต่อย่างใดและก็ไม่มีการให้ความรู้กับประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับในสนามบินแต่อย่างใดนั่นจึงทำให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นแหล่งแพร่เชื้ออันดับต้นๆของโลกหรือเป็นอันดับ 2 รองจากจีนนั่นจึงเป็นผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการส่งออกถ้าหากส่งสินค้าไปเช่นสิ่งทอเมื่อไปถึงมือผู้รับแล้วอาจจะติดเชื้อโรคไรรัสได้นี่คือความกังวลของนักลงทุนชาวต่างชาติซื้อสินค้าของเราจะส่งผลในระยะยาวทางด้านเศรษฐกิจด้านการส่งออกกว่าชาวต่างชาติจะมีความมั่นใจกับสินค้าของเราว่าไม่มีไวรัสติดไปด้วย

อาจจะทำให้การส่งออกชะลอตัวอย่างต่อเนื่องสินค้าคงคลังอาจจะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรสิ่งทอที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศของเรา และอีกหนึ่งอย่างที่กระทบอย่างแน่นอนก็คือการท่องเที่ยวไม่มีความมั่นใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดขึ้นแล้วจะทำให้การท่องเที่ยวหดตัวลงเพราะไม่มีใครอยากมาเที่ยวในประเทศที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างแน่นอน

จึงทำให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรัฐบาลได้ออกนโยบายเพื่อปกป้องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยถ้าหากติดเชื้อในประเทศไทยนอนโรงพยาบาลจะมีค่ารักษาพยาบาลสนับสนุนให้ถึงวันละหลักหมื่นและถ้าหากติดเชื้อโคโรนา จะได้รับเงินประกันถึง 500000 บาท

ทำให้หลายฝ่ายมองว่าอาจจะใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองไปเพราะปัญหานี้เกิดจากการที่ปล่อยนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในตอนแรกอาจมีการไม่คุ้มกับรายได้ที่ได้นะก่อนหน้านี้จึงต้องติดตามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่าจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่แต่ณขณะนี้ความมั่นใจในประเทศไทยลดน้อยลงอย่างแน่นอน 

 

 

สนับสนุนโดย   จีคลับ คาสิโน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch