ภัยแล้งกระทบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ธุรกิจการเกษตร มีสินค้ามากมายที่ถูกผลิตณขณะนี้และส่งออกไปยังต่างประเทศมีความต้องการของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเพราะว่าสินค้าบางอย่างที่มีการเพาะปลูกจำเป็นต้องใช้สถานที่เฉพาะและใช้ความร้อนและคุณภาพดินที่ดีประเทศไทยถือว่าเป็นสถานที่ที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างมากอาชีพส่วนใหญ่ของเราตั้งแต่โบราณมานี้ก็คืออาชีพเกษตรกรนั้นเอง

การทำการเกษตรถูกส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่มีการแบ่งแยกเขตของตัวเองไม่มีพื้นที่ของตัวเองประเทศและตอนนั้นก็เริ่มมีการเพาะปลูกสิ่งของต่างๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกข้าวเองที่ในปัจจุบันก็ถือว่าเราเป็นผู้เล่นในตลาดที่ตัวใหญ่มากในการส่งออกข้าวรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากการท่องเที่ยวแล้ว

ก็มาจากการส่งออกสินค้าทางการเกษตรซะส่วนใหญ่ เราจึงเป็นรายใหญ่ในการส่งออกสินค้าทางการเกษตรต่างๆในปัจจุบันมีประเทศมากมายที่ต้องการสินค้าเรานั้นเข้าไปแปรรูปหรือว่าเข้าไปเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากขึ้นเพราะว่าสินค้าที่มาจากธรรมชาติในปัจจุบันถือว่าเป็นเทรนที่มาแรงเป็นอย่างมากสิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้ในหลายๆครั้งมีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับการผลิตหรือว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการเกษตรให้เราได้มีเทคโนโลยี

ที่สามารถเรียนรู้จากเขาและนำมาปรับใช้ได้บางครั้งก็สามารถร่วมมือกับ หลาย มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ประเทศไทยมีความถนัดเป็นอย่างมากและมีความได้เปรียบในหลายๆด้านแต่ณปัจจุบันมีปัญหาอยู่ 1 ปัญหาก็คือปัญหาความแห้งแล้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งนี้รัฐบาลเองไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว

และยังคงหาแนวทางต่อสู้กับสถานการณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องณตอนนี้ในประเทศแถบภาคอีสานที่มีการเพาะปลูกประดับต้นของประเทศไทยประสบปัญหากับการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้ประเทศเราจะแห้งแล้งในช่วงเดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 5 คือเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราจะประสบปัญหาอย่างนี้อยู่เป็นประจำ

แต่ลักษณะนี้ตั้งแต่เดือน 1 ถึงเดือน 2 เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ก็เริ่มมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นในหลายๆภาคกลางภาคอีสานแล้วน่าจะทำให้ประเทศไทยประสบปัญหากับการเพาะปลูกเป็นอย่างมากอาจส่งผลในระยะยาวกับการเก็บเกี่ยวพฤหัสบดีบางส่วนหรือบางความนั้นเองทำสัญญาไว้ว่าต้องมีการส่งสินค้าทางการเกษตรให้ได้ตามเป้าก็อาจจะส่งผลกระทบให้โดนปรับ

หรือว่าโดนบังคับให้ไปหาสินค้าเหล่านั้นมาให้ได้นี่เองจึงเป็นปัญหากับที่ต้องมีการแก้ในอนาคตเพราะถ้าหากปล่อยปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอาจจะทำให้แต่เกษตรกรไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเกี่ยวกับภัยแล้ง

 

 

สนับสนุนโดย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch