เริ่มต้นธุรกิจต้องฝึกพูดให้มากขึ้น

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

การติดต่อสื่อสารที่ผู้ประกอบกิจการที่พึ่งเริ่มธุรกิจควรศึกษาค้นคว้ารวมทั้งฝึกฝนให้มีความชำนาญ คือ ความสามารถในด้านการนำเสนอหรือการขายงานนั่นเอง โดยหากทำได้ดีจะมีผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่มีการวางแผนไว้ได้ โดยผู้ประกอบกิจการต้องทราบดีว่า การนำเสนอนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร เป็นการพรีเซนเทชันให้กับกลุ่มเป้าหมายใด โดยการนำเสนอในธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่อาจมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

1.ต้องการหาแหล่งเงินทุน เป็นการเสนอต่อนักลงทุน หรือบริษัทที่ช่วยหาแหล่งเงินทุนให้เราได้ โดยการนำเสนอนี้ทำเพื่อให้นักลงทุนมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเรา ทำให้นักลงทุนอื่นเห็นถึงผลตอบแทนที่ธุรกิจของเราจะสามารถสร้างได้ในอนาคต ดังเช่น พรีเซนเทชันเกี่ยวกับความเป็นต่อสำหรับการแข่งขันกับธุรกิจอื่น พรีเซนต์ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบรายได้ กลุ่มเป้าหมายรวมถึงขนาดของตลาด ฯลฯ 

การนำเสนอของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อหานักลงทุนเป็นความสามารถที่สำคัญมากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่รวมไปถึงผู้ที่เริ่มธุรกิจไปแล้วควรฝึกฝนให้มีความชำนาญ หากอยากมีเงินลงทุนเพิ่ม เพื่อนำไปขยายธุรกิจ หรือนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการใหม่ๆ อาจกล่าวได้ว่าเงินลงทุนเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดสำหรับการทำธุรกิจ ถ้าผู้ประกอบกิจการไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับการหาแหล่งเงินทุนก็อาจทำให้ธุรกิจสะดุด ขัดข้อง มีปัญหาอื่นๆ ตามมา

2.การนำเสนอเพื่อหาลูกค้า เป็นการพรีเซนเทชันเพื่อหาลูกค้ามาซื้อ-ขาย ทำธุรกิจร่วมกันกับเรา โดยต้องทำให้ลูกค้าเห็นภาพเกี่ยวกับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน หรือเพื่อเป็นการสร้างความแน่ใจให้กับลูกค้าถึง ความรู้ความเข้าใจสำหรับการค้าขายวัตถุดิบ (Raw Material) ฯลฯ โดยการแสดงให้ลูกค้าเห็นและมีความเชื่อมั่น มั่นใจในบริษัทของเรา บางทีอาจทำให้เกิดอำนาจในการเจรจาต่อรอง (Bargaining power) ที่มากขึ้น

 3.การนำเสนอเพื่อโปรโมทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก็บริการ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการให้กับลูกค้า ความสามารถในการนำเสนอนี้สำคัญมากกับธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่หรือธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์บริการที่แปลกใหม่แตกต่างจากที่มีในท้องตลาด ซึ่งลูกค้าบางทีอาจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ในการนำเสนอให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจ ข้อดี ข้อเสีย ถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้

ความชำนาญสำหรับในการพูดเพื่อธุรกิจ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องฝึกซ้อม และเป็นสิ่งทีจำเป็นสำหรับการนำเสนอในวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้านธุรกิจ ซึ่งการมีจุดมุ่งหมายด้านธุรกิจที่แตกต่าง หรือมีผู้รับฟังที่ไม่เหมือนกัน ยิ่งต้องใช้ความถนัดที่ไม่เหมือนกันออกไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการนำเสนอ น้ำเสียงที่ใช้สำหรับการพรีเซนต์อารมณ์ที่ผู้พูดแสดงออก ต้องการสื่อ หรือส่วนประกอบอีกหลายๆ อย่างที่ทำให้การนำเสนอมีคุณภาพรวมทั้งบรรลุจุดประสงค์ทั้งหมดด้วย

 

สนับสนุนโดย  ufabet

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch