ธุรกิจของไทยไปต่อแทบไม่ไหวหลังจาก covid พ่นพิษ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ธุรกิจของไทยไปต่อแทบไม่ไหวหลังจาก covid พ่นพิษ ทำให้ความสามารถในการจ่ายหนี้ให้กับธนาคารลดลง 

         อาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาเจ้าของกิจการต่างๆต่างก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันออกไปแต่สถานการณ์แบบนี้ทำให้เศรษฐกิจทั่วประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักเจ้าของธุรกิจบางธุรกิจนั้นจำเป็นต้องปิดกิจการลงแต่บางธุรกิจนั้นยังคงสามารถดำรงธุรกิจได้แต่ก็ต้องมีการลดค่าใช้จ่ายลงเป็นจำนวนมากอย่างเช่นลดจำนวนพนักงานลงลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไป

          ธุรกิจของไทยไปต่อแทบไม่ไหวหลังจาก covid พ่นพิษ  และแน่นอนว่าปัญหาที่ตามมาหลังจากเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบนี้เจ้าของธุรกิจจำเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อพยุงสถานการณ์ของธุรกิจของตนเองให้ผ่านพ้นไปให้ได้ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือภาวะการชำระหนี้ของเจ้าของธุรกิจนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีการวิจัยออกมาจากศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับเรื่องของการชำระหนี้ของเจ้าของธุรกิจปรากฏว่าในช่วงประมาณปีพศ2563 นี้ธนาคารได้รับการชำระหนี้จากเจ้าของธุรกิจลดน้อยลงมากซึ่งมีการชำระน้อยลงมากถึง 9.00 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

          ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาครึ่งปีแรกนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีการประสานงานตามธนาคารต่างๆให้มีการพักชำระหนี้ให้กับเจ้าของธุรกิจออกไปก่อนแต่แนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นดังนั้นลูกหนี้ส่วนใหญ่ของธนาคารจึงยังคงไม่มีเงินมาชำระหนี้  จนเป็นสาเหตุให้ในขณะนี้จำนวนการชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่งผลกระทบต่อธนาคารต่างๆอีกด้วย

ดังนั้นด้วยสถานการณ์ที่มีการคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะยังคงต้องรออีกประมาณ 3-4 ปีถึงจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้จึงอาจจะต้องมีการขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วพรุ่งนี้ก็จะไม่สามารถมีเงินมาชำระหนี้ได้อาจจะทำให้เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องปิดกิจการลงและจะยิ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกว่าเดิมอีก 

          และแน่นอนว่าถ้าหากไม่มีความช่วยเหลือให้ลูกหนี้มีการพักชำระหนี้ศักยภาพในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของลูกหนี้นั้นคงจะไม่สามารถดำเนินการได้  ดังนั้นทางธนาคารจำเป็นต้องพิจารณาการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้บางรายซึ่งจะต้องดูสถานการณ์ว่าธุรกิจที่มีการขอพักชำระหนี้ต่อไปนั้นเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือไม่

         และนอกจากที่จะต้องมีการช่วยเหลือเรื่องของการพักชำระหนี้แล้วทางรัฐบาลเองก็จะต้องมีการหาแนวทางส่งเสริมให้ธุรกิจนั้นสามารถดำรงต่อไปได้โดยอาจจะมีการเปิดในเรื่องของการส่งออกให้มากขึ้นรวมถึงการเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถมาท่องเที่ยวในไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และสามารถมีเงินมาชำระหนี้ได้ในอนาคตนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ufabet สมัคร

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch