การปรับกลยุทธิ์ใหม่ของไทยแอร์ เอเซีย เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี แถมยังมีโควิดระบาด

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

         การปรับกลยุทธิ์ใหม่ของไทยแอร์ เอเซีย  เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคมปีพ. ศ. 2563   ทางด้าน ทางด้านผู้บริหารของบริษัท ทางด้านผู้บริหารของบริษัทสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ออกพูดถึงเกี่ยว ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบเกี่ยวกับสายการบินของไทยแอร์เอเชียโดยตรงซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ได้มีการเปิดเป็นสัมมนาระหว่างทางด้านกลุ่มผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียกับนักข่าวซึ่งเป็นนักข่าวด้านธุรกิจ 

โดยตรงโดยมีการให้ข้อมูลว่าทางสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะยังคงมีปัญหาอยู่แบบนี้ต่อเนื่องอีก 2 ปีโดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นและกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้น่าจะต้องรอไปจนถึงประมาณปีพ.ศ 2565 เลยทีเดียวซึ่งระหว่างนี้ทางสายการบินเองก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ของการให้บริการแต่การทำงานของสายการบินด้วยเช่นเดียวกันเรา 

  เพราะไม่เช่นนั้นแล้วไทยแอร์เอเชียก็อาจจะเหมือนกับสายการบินอื่นๆที่อาจจะต้องปิดตัวลงหรือปลดพนักงานลงซึ่งทางผู้บริหารไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นยังคงต้องการรักษาสถานะของทางสายการบินเอาไว้และยังคงต้องการเก็บพนักงานของ Thai AirAsia ทุกคนเอาไว้ให้ทำงานอยู่ร่วมกันดังนั้นทางผู้บริหารของสายการบินจึงมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงที่ยังคงมีการระบาดของไวรัสโควิด 

และยังเป็นช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดี  โดยมองว่าสายการบินอาจจะต้องมีการลดต้นทุนลงอีกอีกทั้งยังต้องออกไปหาเงินทุนใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมสถานการณ์ทางการเงินเพื่อให้เศรษฐกิจภายในไทยแอร์เอเชียดีขึ้นและอาจจะต้องหาช่องทางหารายได้เพิ่มซึ่งแน่นอนว่าการที่คนจะนิยมมาใช้บริการของไทยแอร์เอเชียนั้นอาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดรวมถึงต้องมีการจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 ตอนนี้ไทยแอร์เอเชียกำลังหาทางที่จะมีการหาเงินมาลงทุนเพิ่มเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสายการบินเพื่อให้สายการบินนั้นยังคงอยู่ได้และยังคงให้บริการลูกค้าต่อไปได้และที่สำคัญยังสามารถที่จะเก็บพนักงานเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นทางสายการบินจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก

จากการที่ทางรัฐบาลประกาศปิดเครื่องบินเป็นระยะเวลา 2 เดือนก็ตามแต่ทางด้านสายการบินเองก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหาเงินมาลงทุนเพิ่มโดยอาจจะต้องไปหารายได้จากช่องทางอื่นมาช่วยเสริมไทยแอร์เอเชียยังคงอยู่ได้จนกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้น 

         แน่นอนว่าในตอนนี้การที่ทางสายการบินเปิดให้บริการได้นั้นเป็นการเปิดเที่ยวบินเฉพาะแก้ไปในประเทศไทยซึ่งรายได้จะไม่ค่อยมากนักซึ่งอาจจะสวนทางกับรายจ่ายเลยก็ได้ดังนั้นการหารายได้ผ่านช่องทางอื่นเข้ามาเสริมบริษัทการบินก็อาจจะช่วยให้สถานการณ์การเงินของสายการบินไทยแอร์เอเชียดีขึ้นจากเดิมก็ได้

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ufabet บาคาร่าออนไลน์

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch