ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแบบเดิมมันอาจจะไปต่อไม่ได้อีกแล้ว

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะมีหลากหลายสาเหตุ สาเหตุที่หนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันจริงๆว่าในช่วงนี้ที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเอาในเรื่องต่างๆเข้ามาแพลตฟอร์มอาคาเดมี่ต่างๆเข้ามาดังนั้นผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังไม่สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ก็จะค่อนข้างเสียเปรียบ

นอกจากนี้เราก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีประเด็นเชิงโครงสร้างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็จะเกี่ยวกับเรื่องทางกฎระเบียบทางกฎหมายต่างๆในการที่อาจจะยังไม่ได้ทำให้เกิดผู้เล่นรายใหญ่กับรายย่อยด้วยตอนนี้เราก็ได้เริ่มสังเกตแล้วว่าข้อมูลการปิดกิจการสูงขึ้นมา

โดยปกติแล้วsmeก็จะมีสายปันทางการเงินที่ไม่ยาวนักโดยเฉพาะนักธุรกิจที่ได้ผลกระทบจากคิด-19มากๆก็จะเป็นในส่วนของภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกค้าส่งต่างๆดังนั้นในเรื่องของสภาพข้องถือได้เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐก็ใช้กลไกลของทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐในการเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อsmeก็ได้ผลในระดับหนึ่ง

ส่วนตัวเรายังมองว่ายังมีsmeที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้แต่ขาดสภาพข้องอยู่พอสมควรดังนั้นคงอยากจะเห็นว่าภาครัฐว่ามีมาตรการเพิ่มเติมที่เข้ามาผลักดันได้กระจายตัวตรงนี้ก็ได้มีความสำคัญเพราะว่าไม่เช่นนั้นเราจะเห็นตัวเลขการปิดกิจการเร่งตัวมากขึ้นกว่านี้และนั่นก็จะหมายถึงการลงทุนที่ลดลงการจ้างที่ลดลงมันก็จะเป็นวังวนที่จะไปซ้ำเติมกับวิกฤตให้รุนแรงขึ้น

คราวนี้เราจะทำยังไงให้มาตรการภาครัฐมีประสิทธิผลมากขึ้นเราคิดว่าตอนนี้สิ่งที่ภาครัฐพยายามทำก็คืออาจจะมีการพูดคุยกันว่าจะนำกลไกลของ ปสย. คือตัวเครดิตการันตีเข้ามากับตัวซอฟโลนเพื่อที่จะมาทำให้เครดิตในการปล่อยสินเชื่อลดลงแล้วก้ทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการดำเนินการอยู่

หนี้ครัวเรือนไทยสูงมากระดับหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยอยุ๋ในระดับที่สูงมากโดยบรรดาประเทศที่กำลังจะพัฒนาไปทั้งหมดเท่าที่เราได้สึกษามานี้ตัวเลขที่ครัวเรือนต่อGDP ของเราสูงที่สุดถ้าเราเอาหนี้ครัวเรือนไปหารต่อรายได้ครัวเรือนหน่อยก็จะยิ่งสูงไปกว่านั้นคือแทนที่จะหารด้สน GDP

เพราะที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ของครัวเรือนต่อ GDPก็ลดลงด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำการแบ่งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของไทยที่ดูค่อนข้างภาคครัวเรือนได้ผลประโยชน์ที่น้อยลงสิ่งที่ได้ประเมิลก็คือว่าในช่วง2-3ข้างหน้าภาคครัวเรือนจะต้องเข้าสู่ช่วงที่ต้องลดภาระหนี้ต้องซ่อมแซมงบดุล

 

สนับสนุนโดย.    ufabet บาคาร่า

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch