การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกับทางรอดจากการติดเชื้อโควิด-19 ควรเลือกอะไรดี ?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

          สำหรับประเทศไทยในตอนนี้กำลังเจอปัญหาอย่างหนัก เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ ทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกาย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และเรื่องหน้าที่การงานของประชาชน เรื่องความยากจนของประชาชน

และเรื่องผลกระทบกับเศรษฐกิจ ปัญหาเหล่านี้หากเลือกแก้ไขเฉพาะปัญหาใดปัญหาหนึ่งจะไม่ได้ เพราะปัญหามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  หากว่าปัญหาทั้งหมดแก้ไขไปทีละอย่างก็จะไม่สมดุล  และการแก้ไขจะไม่สำเร็จอย่างแน่นอน

        ดังนั้นการแก้ไขปัญาของประชาชนคนไทยในตอนนี้ ต้องมีคนที่มีความสามารถเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเข้ามาแก้ไข และตอ้งแก้ไขในทุกทุกด้านไปพร้อมพร้อมกัน ทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาความยากจน ปัญหาคนตกงาน และปัญหาสุขภาพไม่ติดเชื้อไวรัสโควิดจะได้รับการแก้ไขและคนไทยจะพ้นวิกฤตปัญหานี้ได้อย่างแน่นอน

       อย่างไรก็ตามในตอนนี้ผู้นำประเทศของไทย กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นอกจากคนไทยจะติดเชื้อไวรัสเยอะมากขึ้นกว่าเดิม คนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน แถมเศรษฐกิจ และธุรกิจก็ยังแย่หนักกว่าเดิมอีกด้วย สาเหตุที่ประเทศกำลังเจอกับปัญหาแบบนี้เพราะว่าการแก้ไขปัญหาของผู้นำประเทศที่ทำไม่ถูกทาง

     ในขณะนี้หากใครที่ติดตามข่าวสาร จะเห็นว่ารัฐบาลเลือกแก้ไขปัญหาไวรัสโควิดด้วยการล็อกดาวน์จังหวัดที่มีคนติดเชื้อไวรัสเยอะ ในขณะเดียวกันก็สั่งปิดสถานประกอบการหลายแห่ง เพราะกลัวว่าสถานทีเหล่านั้นจะกลายเป็นแหล่งกระจายเชื้อไวรัสโควิด ไม่ว่าจะเป็น  สนามกีฬาหรือว่าสระว่ายน้ำหรือสถานที่ที่สามารถออกกำลังกายแบบสาธารณะรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์หรือหอศิลป์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

        นอกจากนี้พวกห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์ประชุมต่างๆก็มีการสั่งปิดรวมถึงพวกหอสมุดทั้งหอสมุดประชาชนหอสมุดชุมชนหรือแม้แต่หอสมุดเอกชนและสาธารณะก็ถูกสั่งปิดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงร้านเสริมสวยและสวนสาธารณะก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ 

     ซึ่งถ้าหากสังเกตุให้ดีบางจุดนั้น เป็นสถานที่เปิดโล่ง อย่างสวนสาธารณะนั้น อันที่จริงสามารถเปิดให้บริการได้เพราะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ผู้คนสามารถเว้นระยะห่างกันได้ และร้านค้าสามารถมาขายของที่นี่ได้ ทำให้ประชาชนสามารถมีรายได้เล็กๆน้อยๆได้ หรือแม้แต่ สนามกอร์ฟ ซึ่งป็นสถานที่ออกกำลังกายของเหล่าไฮโซ ที่นี่ก็เปิดให้ใช้งาน สร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจได้ เพราะสนามกอร์ฟใหญ่มากและคนเล่นกอร์ฟปกติก็ไม่ได้ตีเป็นกลุ่มอยุ่แล้ว 

        ดังนั้นหากรัฐบาลมีการบริหารการจัดการที่ดีบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องสั่งปิดกิจการให้มีปัญหาต่อเศรษฐกิจหรือต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเลย เพราะบางธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แค่มีการระมัดระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเท่านั้น และควรจะรีบกระจายวัคซีนฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเพียงเท่านี้ธุรกิจกับไวรัสโควิดก็สามารถแก้ไขปัญหาควบคู่กันได้แล้ว 

 

สนับสนุนโดย.  gclub ทดลองเล่นฟรี

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch