ผลวิจัยในการเคี้ยวหมากฝรั่ง ส่งผลดีต่อสมอง นะจ๊ะ

chew

การเคี้ยวหมากฝรั่งอาจมองเป็นเรื่องธรรมดา ทั่วไปสำหรับใครบางคน แต่ผลการวิจัยซึ่งมีผลทางวิทยาศาสตร์เผยว่า การเคี้ยวหมากฝรั่ง ส่งผลดีต่อสมอง และยังช่วยให้กระตุ้นร่างกายมีความตื่นตัวมากขึ้น

ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น เผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสาร “สมองและการจดจำ” (Brain and Cognition) ระบุว่า ในส่วนของสมองกว่า 8 จุด มีส่วนช่วยให้พัฒนาขึ้นจากการเคี้ยวหมากฝรั่ง โดยกระบวนการทำงานระหว่างที่เคี้ยวนั้น ร่างกายจะรู้สึกตื่นตัว และการเคี้ยวจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมอง

ผู้ทำการทดลองได้นำอาสาสมัครมาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เคี้ยวและไม่เคี้ยวหมากฝรั่ง แล้วนำมาสแกนสมอง พบว่า ผู้ที่เคี้ยวหมากฝรั่งมีพื้นที่ของสมองที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงาน และเมื่อทดสอบการกดปุ่มตามคำสั่งซ้ายและขวา ผู้ที่เคี้ยวหมากฝรั่งจะตอบสนองได้เร็ว อันเนื่องมาจากสมองที่ได้รับการกระตุ้นนั่นเอง