การขายสินค้าในIG

การขายสินค้า

การขายสินค้า ทุกวันนี้ถือว่าการขายของออนไลน์นั่นเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกสบายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่สำคัญช่วยลดภาระของพ่อค้าแม่ค้าในการต้องออกไปตั้งแผงขายของด้วยและในบางครั้งหากเจอกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจก็ทำให้ต้องยกเลิกแผงแต่มีการเสียตังค่าแพงไปแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้านั้นขาดรายได้ในช่วงวันที่ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนั่นเอง ธุรกิจออนไลน์จึงถือว่าตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้ายุคนี้อย่างมากนอกจากไม่ต้องไปตั้งแผงให้เสียเวลาและไม่ต้องสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศในแต่ละวันแล้วนั้น ยังทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีเวลาเหลือและสามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วย

ซึ่งธุรกิจออนไลน์จากจากจะตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าแล้วนั้นสำหรับผู้บริโภคหรือคนซื้อก็ตอบโจทย์คนในยุคนี้มากๆเช่นกัน เพราะทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องเดินทางเพื่อออกไปซื้อสิ่งต่างๆซึ่งลดระยะเวลาในการเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้เดินทางด้วยและตอบโจทย์ในเรื่องความรวดเร็วเพราะการส่งสินค้าออนไลน์ในสมัยนี้นั้นการจัดส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วมากเพราะมีการบริการขนส่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไลน์แมน สามารถสั่งซื้อออนไลน์และส่งของได้ทันทีเลย สะดวกสบายและรวดเร็วมากๆ

การขายออนไลน์ก็มีมากมายหลายช่องทางแต่ช่องทางที่ได้รับความนิยมก็คงจะหนีไม่พ้นช่องทางขายออนไลน์ผ่านแอปอินสตาแกรมนั่นหรือที่เราเรียกกันว่าไอจี ซึ่งช่องนี้นั่นเป็นช่องทางที่สะดวกมากโดยพ่อค้าแม่ค้านั้นต้องมีการสร้างAccount และ Username ขึ้นมาเป็นของตัวเองเสียก่อน โดยชื่อนั่นอาจจะใช้เป็นคำที่มีการค้าหาได้ง่ายหรืออาจจะเป็นชื่อร้านของเราเอง เมื่อมีการเปิดใช้งานแล้วจากนั้นก็สามารถลงรูปและข้อความของสินค้าได้เลยจากนั้นก็จะมีการ Follow จากลูกค้านั่นเองก็จะสามารถทำให้ลูกค้าเห็นสินค้าซึ่งช่องทางการสั่งซื้อนั่นอาจจะสั่งซื้อกันผ่านข้อความในอินสตาแกรมหรือซื้อขายผ่านช่องทางอื่นเช่น LINE ก็ได้

และนอกจากนี้ในอินสตาแกรมยังสร้างลูกเล่นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าด้วยการที่ร้านค้าสามารถโปรโมตร้านตัวเองได้เพื่อให้คนที่สนใจในสิ่งนั้นเห็นสิ่งที่เราขายนั่นเอง ซึ่งการใช้ลูกเล่นนั้นอาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากเมื่อทำแล้วก็จะทำให้มีคนเห็นและมาติดตามร้านเรามากขึ้นข้อดีคือเมื่อมียอดคนติดตามเยอะแล้วนั้นจะทำให้ร้านเรานั้นดูน่าเชื่อถือและจะมีลูกค้ากล้าที่จะสั่งซื้อสินค้าของเรานั่นเอง

ซึ่งการลงรูปหรือข้อความของสินค้านั้นทางอินสตาแกรมไม่ได้มีการจำกัดในการลงทำให้ร้านสามารถลงรูปสินค้าและข้อความสินค้าได้ตลอดเวลาและทุกช่วงเวลา ยอดขายนั้นก็อยู่ที่ความขยันของพ่อค้าแม่ค้านั่นเองหากขยันลงรูปและข้อความก็จะทำให้ร้านค้าดูมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและสั่งของเรานั่นเอง

3 คุณสมบัติของผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารในธุรกิจใดๆผู้บริหารถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งเพราะว่ามีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ หากมีผู้ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารเข้ามาดำเนินกิจการจะทำให้กิจการเรานั้น สามารถดำเนินกิจการหรือว่ามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานี้เองคือการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการแก้ไขก็ตาม ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆจะต้องคำนึงถึง 3 อย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำงาน อันดับแรกนั้นคือกระบวนการในการทำงาน

เป็นเรื่องสำคัญมากในการคิดค้นวิธีต่างๆที่ทำให้การดำเนินงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นตรงตามความต้องการของผู้ที่ทำงาน แล้วดึงเอาเสียภาพสูงสุดของคนที่ทำงานออกมามองเห็นจุดบกพร่องต่างๆและมาแก้ไข ให้เกิดสิ่งใหม่ๆรวมถึงตั้งจุดเป้าหมาย และวิธีการต่างๆที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการทำงานได้ เรานี้เองคือการทำงานโดยกำหนดกระบวนการต่างๆที่จะนำบริษัทเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการทำงาน ผลักดันบุคลากรต่างๆภายในองค์กรมีการประสานงานการควบคุมการทำงานต่าง

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และใช้บุคคลเหล่านั้นทำงานในความชำนาญตัวเองและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรานี่เองคือเป็นการกำหนดกระบวนการทำงาน แบบที่ 2 คือการทำให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Performance หรือการทำงานในส่วนของการผลิตสิ่งของต่างๆจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่บริษัทต้องมีการลงทุนซื้อเข้ามาเพื่อแปรรูปสิ่งของต่างๆ หรือไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินลงทุนที่มาลงทุนในเครื่องจักร และสุดท้ายคือทรัพยากรในการว่าจ้างบุคลากรต่างๆที่มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในด้านต่างๆ

เพื่อเข้ามาดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรแบบนี้ไปได้ ทรัพยากรทั้งหลายนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ประสิทธิภาพสูงสุดหรือรีดประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานออกมา จึงจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพราะการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดลดการสูญเสียทรัพยากรเหล่านั้นสูงที่สุดจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ดีในการดำเนินงานต่างๆ อันดับสุดท้ายคือประสิทธิผลหรือว่าผลลัพธ์สูงสุดที่ได้จากการทำงานนั่นคือจดปลายทางหรือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เห็นผลแต่อย่างไรก็ตาม ในด้านประสิทธิผลกว่าจะได้ประสิทธิผลจำเป็นจะต้องกำหนดจุดเป้าหมายก่อน

และหาวิธีในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เรานะ วัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่แตกต่างกันมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลภายในองค์กร การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือลดการใช้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการสร้างกำไรหรือรายได้ให้กับบริษัทที่มากขึ้นหรือตามข้อกำหนดเหล่านี้เองคือประสิทธิผล นักบริหารที่ดีในแต่ละองค์กรจึงจำเป็นต้องใช้ 3 อย่างนี้ในการบริหารต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบริษัทและลดการใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่า